Stillingsutlysning, TortoiseSVN

(Forskjell mellom sider)
Gå til: navigasjon, søk
(Søknaden)
Linje 1: Linje 1:
== Har du lyst til å bli terminalstuevakt? ==
+
TortoiseSVN er en Windows Shell Extension for [http://en.wikipedia.org/wiki/Subversion_(software) Subversion].
 +
Dette er et gratis program gitt ut under GNU Lisensen(General Public License). Programmet er et versjonskontrollsystem.
 +
Det vil si at det kan holde orden på forskjellige versjoner av datafiler. Når man foranderer på filer som er sjekket inn i subversion, blir de gamle versjonene lagret i databaser.
 +
På denne måten kan man gå tilbake og sammenlikne med tidligere versjoner.
 +
For mer informasjon, les [http://no.wikipedia.org/wiki/Versjonskontrollsystem  wikipedia sine sider om Versjonskontrollsystem].
  
Terminalstuene ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet og Institutt for informatikk ansetter nye terminalvakter i begynnelsen av hvert semester. Søknadsfrist er oppgitt lenger ned på denne siden. Det er ved søknadsfristens utløp vanligvis ikke klart hvor mange nye som vil bli ansatt. Informasjon om det kommer pr. e-post når behandlingen av søknadene begynner.
 
  
=== Arbeidsoppgaver ===
 
  
Arbeidet går ut på å sitte vakt på en terminalstue for lavergradsstudenter '''ca. 10 timer i uken'''. Dette omfatter daglig drift av terminalstuene samt hjelp og støtte til brukerne stuene. Utover dette kan det også bli aktuelt å utføre andre oppgaver for IT-drift.
+
==Komme igang==
 +
Det beste stedet for å lære seg mer om TortoiseSVN er å gå til hjelp menyen. Dette gjør du ved å klikke høyre musetast inne i en mappe.  
 +
Hvis TortoiseSVN er installert, skal det være en egen rad i menyen ved navnet TortoiseSVN. Gå inn her og trykk Help. Dette vises i bildet under.  
  
=== Krav ===
+
[[image:TortoiseSVN_help.png]]
+
For stillingene kreves at du er '''student ved UiO''', og '''minst ett INF-kurs''' (fortrinnsvis INF1000 eller tilsvarende). Du bør være utadvent, ha gode samarbeidsevner og en positiv innstilling til å hjelpe andre.  Videre bør du uttrykke deg godt muntlig og skriftlig.  Du bør ha kjennskap til ett eller flere av følgende OS: Windows, Linux eller andre UNIX-dialekter og bruk av deres applikasjoner. Faktorer som vil telle positivt er studieerfaring fra Universitetet i Oslo og kjennskap til bruk av IT i studiesammenheng og tidligere erfaring med IT, spesielt IT-tjenestene ved UiO.  Pedagogisk kompetanse eller erfaring og kjennskap til programpakkene som brukes i de ulike kursene er en fordel men ikke et krav.
+
+
=== Arbeidssted ===
+
+
Fakultetets (MN) terminalstuer ligger i fysikkbygningen, og i Vilhelm Bjerknes hus.  IFIs (bemannede) terminalstue befinner seg i matematikkbygningen (Abel).  På stuene er det til sammen ca. 30 termvakter.
+
  
=== Søknaden ===
 
 
En søknad skal bestå av følgende:
 
  
* Selve søknaden
+
==Repository==
** '''Brukernavn''' ved uio.
+
Repository på norsk betyr oppbevaringssted. Men vi blir bruke den engelske terminologien gjennom denne guiden.
** '''e-postadresse''' (vi ser helst at du bruker uio-kontoen din, og vil kreve det i jobbsammenheng).
+
I de følgende seksjonene vil enkel bruk av programmet forklares.
** '''Telefonnummer''' du kan kontaktes på.
+
=== Opprette ===
* '''Karakterutskrift''' fra UiO (eventuelt andre høyskoler og universitet), ikke utskrift fra studweb.
+
Vi skal gå gjennom et enkelt eksempel for å vise hvordan man oppretter en "repository". Først Oppretter du en mappe. Finn et passende sted hvor du oppretter en ny mappe med et passende navn. F.eks. kan den hete "SVNRepository". Deretter høyreklikk på den nye mappen og velg TortoiseSVN → Create Repository here.
* Eventuell '''CV''' og '''andre vedlegg'''.
+
  
Ufullstendige søknader vil bli forkastet (elektronisk søknad aksepteres ikke).
+
[[image:TortoiseSVN_repository.png]]
  
Søknaden bør si noe om '''hvorfor''' du vil bli terminalvakt, dine '''studieplaner''' ved UiO, hvilke '''programmer og programpakker''' du kjenner til, om du har vært '''gruppelærer''' og eventuell annen relevant erfaring. Informér også om hvor mye du eventuelt har mulighet til å jobbe og om du har andre (deltids)jobber (som da vil begrense når du kan jobbe som termvakt).
+
Et "repository" blir da dannet i denne mappen.
 +
Ikke gjør endringer på filene som blir opprettet! Disse filene blir brukt og kontrollert av programmet.  
 +
=== Layout ===
 +
Før man importerer data til "repository" kan det være greit å bestemme seg hvordan man vil organisere alle filene. Det er noen anbefalte oppsett som kan gjøre det enklere for deg holde oversikten. Men man kan alltid forandre filstruktur når som helst. Her kan man bruke egen sunn fornuft. Et eksempel som er gitt i guiden er gitt av følgende mapper i "repository":
 +
* Prosjektnavn/trunk - Hovedfiler for utvikling av prosjekt.
 +
* Prosjektnavn/branch - Inneholder "branch"-kopier.
 +
* Prosjektnavn/tag - Inneholder "tag" kopier.
  
Konvolutten merkes '''''Termvaktjobb''''' og leveres leveres ekspedisjonen til Institutt for informatikk i 2 etg. i informatikkbygningen.
+
Denne seksjonen er under utvikling November 2010.
  
Du kan også sende søknaden (ustiftet, i konvolutt) med vedlegg til:
 
  
Termvaktjobb
+
==Mer info==
Student-IT-drift
+
===Eksterne lenker===
Institutt for informatikk
+
[http://tortoisesvn.tigris.org/ Offisiell hjemmeside]
PB 1080 Blindern
+
0316 OSLO
+
  
'''''MERK!''''' Postgangen både til UiO og internt på UiO er ganske treg til tider, så '''''det lønner seg å levere direkte''''' til ekspedisjonen på ifi.
 
  
'''''MERK!''''' '''Ikke stift arkene''' sammen, bruk binders om nødvendig. Unngå også dobbeltsidige vedlegg.
 
  
=== Søknadsfrist ===
+
[[Kategori:Programvare]]
 
+
[[Category:Windows]]
Vi ansetter i begynnelsen av hvert semester og fristene for å levere søknad er dermed de følgende:
+
 
+
* Søknadsfrist for '''vårsemesteret''' er '''15. januar'''.
+
* Søknadsfrist for '''høstsemesteret''' er '''20. august'''.
+
 
+
Søknader som ikke er mottatt av ansettelseskomiteen innen fristen vil nødvendigvis ikke bli tatt til følge, så derfor lønner det seg som nevnt over å levere søknaden direkte til administrasjonen.
+
 
+
Søk gjerne i god tid før dette. Intervjuer vil bli avviklet i påfølgende uke etter fristen.
+
 
+
Husk å oppgi e-postadresse/telefonnummer slik at vi får gitt beskjed om tid og sted for eventuelt intervju.
+
 
+
=== Lønn ===
+
 
+
Stillingene lønnes i '''lønnstrinn 20 til 28''', per 2008-05-01 fra 128.60 til 143.80 pr. time. Nytilsatte får lønnstrinn 20, og man øker ett per semester man er ansatt.
+
 
+
=== Vaktfordeling ===
+
 
+
Fordeling av vakter skjer i begynnelsen av hvert semester og ingen kan arbeide mer enn 14 timer per uke.
+
 
+
=== Engasjementets varighet ===
+
 
+
Ny arbeidskontrakt skrives hvert semester etter vurdering av engasjementet.  Engasjementet om våren varer fra 1. februar til 31. august og om høsten fra 1. september til 31. januar.  Bortsett fra universitetets ferier, kan man ikke ha lengre planlagte fravær i engasjementsperioden.
+
 
+
=== Kontaktpunkt ===
+
+
Spørsmål kan rettes til termvaktene, eller til
+
 
+
Peder Stray
+
Tlf. 22840172
+
[mailto:drift@ifi.uio.no drift@ifi.uio.no]
+
 
+
[[Category:Termstue]]
+
[[Category:Formelt]]
+

Revisjonen fra 25. nov 2010 kl. 19:39

TortoiseSVN er en Windows Shell Extension for Subversion. Dette er et gratis program gitt ut under GNU Lisensen(General Public License). Programmet er et versjonskontrollsystem. Det vil si at det kan holde orden på forskjellige versjoner av datafiler. Når man foranderer på filer som er sjekket inn i subversion, blir de gamle versjonene lagret i databaser. På denne måten kan man gå tilbake og sammenlikne med tidligere versjoner. For mer informasjon, les wikipedia sine sider om Versjonskontrollsystem.


Innhold

Komme igang

Det beste stedet for å lære seg mer om TortoiseSVN er å gå til hjelp menyen. Dette gjør du ved å klikke på høyre musetast inne i en mappe. Hvis TortoiseSVN er installert, skal det være en egen rad i menyen ved navnet TortoiseSVN. Gå inn her og trykk på Help. Dette vises i bildet under.

TortoiseSVN help.png


Repository

Repository på norsk betyr oppbevaringssted. Men vi blir bruke den engelske terminologien gjennom denne guiden. I de følgende seksjonene vil enkel bruk av programmet forklares.

Opprette

Vi skal gå gjennom et enkelt eksempel for å vise hvordan man oppretter en "repository". Først Oppretter du en mappe. Finn et passende sted hvor du oppretter en ny mappe med et passende navn. F.eks. kan den hete "SVNRepository". Deretter høyreklikk på den nye mappen og velg TortoiseSVN → Create Repository here.

TortoiseSVN repository.png

Et "repository" blir da dannet i denne mappen. Ikke gjør endringer på filene som blir opprettet! Disse filene blir brukt og kontrollert av programmet.

Layout

Før man importerer data til "repository" kan det være greit å bestemme seg hvordan man vil organisere alle filene. Det er noen anbefalte oppsett som kan gjøre det enklere for deg holde oversikten. Men man kan alltid forandre filstruktur når som helst. Her kan man bruke egen sunn fornuft. Et eksempel som er gitt i guiden er gitt av følgende mapper i "repository":

  • Prosjektnavn/trunk - Hovedfiler for utvikling av prosjekt.
  • Prosjektnavn/branch - Inneholder "branch"-kopier.
  • Prosjektnavn/tag - Inneholder "tag" kopier.

Denne seksjonen er under utvikling November 2010.


Mer info

Eksterne lenker

Offisiell hjemmeside

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy