Utskrift fra Linux, TortoiseSVN

(Forskjell mellom sider)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
==Skrive ut fra kommandolinjen==
+
TortoiseSVN er en Windows Shell Extension for [http://en.wikipedia.org/wiki/Subversion_(software) Subversion].  
I linux kan du bruke kommandolinja til å skrive ut. Du skriver da kommandoen '''print <filnavn>''' i et terminalvindu. Hvis filen er testfil.pdf blir det slik:
+
Dette er et gratis program gitt ut under GNU Lisensen(General Public License). Programmet er et versjonskontrollsystem.
print testfil.pdf
+
Det vil si at det kan holde orden på forskjellige versjoner av datafiler. Når man foranderer på filer som er sjekket inn i subversion, blir de gamle versjonene lagret i databaser.
Når jobben har blitt sent til skriveren, får man tilbakemelding om antall ark og skriver.
+
På denne måten kan man gå tilbake og sammenlikne med tidligere versjoner.
Queued 1 sheet on printer vb_selvbetjent:
+
For mer informasjon, les [http://no.wikipedia.org/wiki/Versjonskontrollsystem wikipedia sine sider om Versjonskontrollsystem].  
  PDF file testfil.pdf.
+
You are first in the queue to vb_selvbetjent.
+
Når man skriver ut mange én fil/filer med mange sider, må man bekrefte det spesielt.
+
bruker@maskin ~ $ print testfil1.pdf testfil2.pdf testfil3.pdf
+
You have requested printing 40 sheets;
+
do you want to print them?
+
Her svarer man simpelthen '''yes''' og man får opp beskjeden:
+
Queued 40 sheets on printer ormestad:
+
PDF files testfil1.pdf testfil2.pdf testfil3.pdf.
+
  You are first in the queue to ormestad.
+
  
  
'''print''' takler mange av de vanlige filformatene du kommer over, bortsett fra
 
Microsoft Office-formatene. (Filer fra word (.doc) takles (dog ikke .docx), men ikke like pent som det kunne vært. Excel(.xls/.xlsx) og powerpoint(.ppt/.pptx) takles ikke.
 
For å skrive ut slike dokumenter, anbefales [http://termvakt.wiki.ifi.uio.no/Open_Office OpenOffice].)
 
  
De aller fleste programmer lar deg lagre det du jobber med til en utskrivbar
+
==Komme igang==
fil, enten ved '''save as''', '''export''' eller '''print to file''' fra printmenyen.
+
Det beste stedet for å lære seg mer om TortoiseSVN er å gå til hjelp menyen. Dette gjør du ved å klikke på høyre musetast inne i en mappe.
Har programmet oppført seg merkelig når du har prøvd å skrive ut, kan du prøve
+
Hvis TortoiseSVN er installert, skal det være en egen rad i menyen ved navnet TortoiseSVN. Gå inn her og trykk på Help. Dette vises i bildet under.  
å først skrive ut til fil, og deretter skrive ut fila med '''print'''.
+
  
 +
[[image:TortoiseSVN_help.png]]
  
==Opsjoner til print==
 
For å gjøre litt mere avanserte utskriftskommandoer, inkluderer man såkalte ''opsjoner'' til print-kommandoen. Det er små tilleggskommandoer som blir tatt med mellom print og filnavn. Du kan f.eks spesifisere hvilken skriver du skal bruke ved å bruke opsjonen -P. Hvis du vil skrive ut på 'vbfarge' gjør du slik:
 
print -P vbfarge testfil.pdf
 
Du kan skrive ut fire sider på hver side av arket (8 sider pr ark) slik:
 
print -multi 4 testfil.pdf
 
Du kan skrive ut et flere kopier av en fil med opsjonen -n. For 4 kopier slik:
 
print -n 4 testfil.pdf
 
Opsjoner kan kombineres, slik at du skriver ut 6 kopier, 4 ark på hver side, på
 
skriveren vbfarge slik:
 
print -P vbfarge -multi 4 -n 6 testfil.pdf
 
Du kan skrive ut f.eks side 1, 5 og 7 fra et dokument og få hver side på hvert sitt ark. Du bruker opsjonene -p som er 'page' og -ss som er 'singe side', og kommandoen blir:
 
print -ss -p 1 -p 5 -p 7 testfil.pdf
 
Du kan skrive ut f.eks side 3 til 9 fra et dokument:
 
print -p 3:9 testfil.pdf
 
Hvis du skal bruke noen opsjoner du ikke har brukt før, kan du inkludere opsjonen -preview. Jobben blir da ikke sent til skriveren, men kommer opp som en forhåndsvisning, så du kan kontrollere at ting ser ut som de skal. F.eks for å sjekke at dokumentet skriver ut 2 sider per ark, i landskapsformat (liggende A4 ark) og at du får sidene 14 til 28 slik:
 
print -preview -multi 2 -landscape -p 14:28 testfil.pdf
 
En beskrivelse av alt du kan gjøre med print får du ved å skrive '''man print''' i et terminalvindu.
 
  
 +
==Repository==
 +
Repository på norsk betyr oppbevaringssted. Men vi blir bruke den engelske terminologien gjennom denne guiden.
 +
I de følgende seksjonene vil enkel bruk av programmet forklares. 
 +
=== Opprette ===
 +
Vi skal gå gjennom et enkelt eksempel for å vise hvordan man oppretter en "repository". Først Oppretter du en mappe. Finn et passende sted hvor du oppretter en ny mappe med et passende navn. F.eks. kan den hete "SVNRepository". Deretter høyreklikk på den nye mappen og velg TortoiseSVN → Create Repository here.
  
==Problemer med utskrift fra kommandolinjen når man sitter på Windows-maskin==
+
[[image:TortoiseSVN_repository.png]]
Når man bruker Unix/xterm fra en Windows-maskin, kan print ha problemer med å gjette hvilken
+
printer som er nærmest. Kommandoen '''echo $PRINTER''' vil skrive ut hvilken printer
+
print bruker. Angi isåfall printer på kommandolinjen som spesifisert ovenfor.
+
  
 +
Et "repository" blir da dannet i denne mappen.
 +
Ikke gjør endringer på filene som blir opprettet! Disse filene blir brukt og kontrollert av programmet.
 +
=== Layout ===
 +
Før man importerer data til "repository" kan det være greit å bestemme seg hvordan man vil organisere alle filene. Det er noen anbefalte oppsett som kan gjøre det enklere for deg holde oversikten. Men man kan alltid forandre filstruktur når som helst. Her kan man bruke egen sunn fornuft. Et eksempel som er gitt i guiden er gitt av følgende mapper i "repository":
 +
* Prosjektnavn/trunk - Hovedfiler for utvikling av prosjekt.
 +
* Prosjektnavn/branch - Inneholder "branch"-kopier.
 +
* Prosjektnavn/tag - Inneholder "tag" kopier.
  
==Skrive ut fra et program==
+
Denne seksjonen er under utvikling November 2010.
Du kan som regel skrive ut fra programmet du bruker, f.eks fra nettleseren,
+
tekstbehandleren, matlab, maple etc.  Enten har programmet et egen ikon for
+
utskrift, eller så finner du et alternativ i "file"-menyen som heter noe i
+
retning av '''print'''.
+
  
  
==Hvordan sjekke skriverkøen==
+
==Mer info==
Det er mulig å sjekke skriverkøen ved å skrive '''ppq''' (på vb/fys) eller '''lpq''' (på abel/ifi) i et terminalvindu. Dette viser køen til den nærmeste skriveren, dvs. den skriveren utskriftene dine havner hos om du ikke spesifiserer noe annet.
+
===Eksterne lenker===
 +
[http://tortoisesvn.tigris.org/ Offisiell hjemmeside]
  
ragnaroh@kuningas ~ $ ppq
 
Server leggbit.uio.no:
 
 
 
Generic queue vb_selvbetjent (vilhelm frimann), state running
 
 
    Jobname      QID        Pri Size    User                State
 
----------------------------------------------------------------------------
 
    <stdin>      cfd53162    100  183391 ragnaroh@nali.ifi.ui Printing (vilhelm)
 
  
Du kan spesifisere hvilken skriver du skal se utskriftskøen til med
 
opsjonen '''-P''', slik:
 
  
ragnaroh@kuningas ~ $ ppq -Pvbfarge
+
[[Kategori:Programvare]]
Server leggbit.uio.no:
+
[[Category:Windows]]
+
+
Queue vbfarge, state running, form 'default'
+
+
    Jobname      QID        Pri Size    User                State
+
----------------------------------------------------------------------------
+
    <stdin>      cf0f1cdb    100  292324 ragnaroh@nali.ifi.ui Printing
+
 
+
 
+
==Hvordan fjerne en utskrift fra skriverkøen==
+
Du kan fjerne en utskrift du selv har sendt til printeren, men som ikke er
+
begynt å skrives ut ennå.  Dette gjør du med kommandoen '''pprm''' ('''lprm''' på abel/ifi) i et kommandovindu.
+
 
+
Først må du vite hva utkriften heter i køen (<QID>/<Job>).  Dette finner du med '''ppq'''/'''lpq'''.
+
Deretter skriver du '''pprm <QID>'''/'''lprm <Job>'''.
+
 
+
 
+
lprm har i tillegg den kjekke funksjonen at dersom du kun skriver lprm,
+
fjerner den det siste du sendte til printerkøen.
+
 
+
[[Category:Linux]]
+
[[Category:Utskrift]]
+
[[Category:Termstue]]
+

Revisjonen fra 25. nov 2010 kl. 19:39

TortoiseSVN er en Windows Shell Extension for Subversion. Dette er et gratis program gitt ut under GNU Lisensen(General Public License). Programmet er et versjonskontrollsystem. Det vil si at det kan holde orden på forskjellige versjoner av datafiler. Når man foranderer på filer som er sjekket inn i subversion, blir de gamle versjonene lagret i databaser. På denne måten kan man gå tilbake og sammenlikne med tidligere versjoner. For mer informasjon, les wikipedia sine sider om Versjonskontrollsystem.


Innhold

Komme igang

Det beste stedet for å lære seg mer om TortoiseSVN er å gå til hjelp menyen. Dette gjør du ved å klikke på høyre musetast inne i en mappe. Hvis TortoiseSVN er installert, skal det være en egen rad i menyen ved navnet TortoiseSVN. Gå inn her og trykk på Help. Dette vises i bildet under.

TortoiseSVN help.png


Repository

Repository på norsk betyr oppbevaringssted. Men vi blir bruke den engelske terminologien gjennom denne guiden. I de følgende seksjonene vil enkel bruk av programmet forklares.

Opprette

Vi skal gå gjennom et enkelt eksempel for å vise hvordan man oppretter en "repository". Først Oppretter du en mappe. Finn et passende sted hvor du oppretter en ny mappe med et passende navn. F.eks. kan den hete "SVNRepository". Deretter høyreklikk på den nye mappen og velg TortoiseSVN → Create Repository here.

TortoiseSVN repository.png

Et "repository" blir da dannet i denne mappen. Ikke gjør endringer på filene som blir opprettet! Disse filene blir brukt og kontrollert av programmet.

Layout

Før man importerer data til "repository" kan det være greit å bestemme seg hvordan man vil organisere alle filene. Det er noen anbefalte oppsett som kan gjøre det enklere for deg holde oversikten. Men man kan alltid forandre filstruktur når som helst. Her kan man bruke egen sunn fornuft. Et eksempel som er gitt i guiden er gitt av følgende mapper i "repository":

  • Prosjektnavn/trunk - Hovedfiler for utvikling av prosjekt.
  • Prosjektnavn/branch - Inneholder "branch"-kopier.
  • Prosjektnavn/tag - Inneholder "tag" kopier.

Denne seksjonen er under utvikling November 2010.


Mer info

Eksterne lenker

Offisiell hjemmeside

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy