Tidligere fjerninnlogging mal, TortoiseSVN

(Forskjell mellom sider)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
==Hjemmemaskin: Windows==
+
TortoiseSVN er en Windows Shell Extension for [http://en.wikipedia.org/wiki/Subversion_(software) Subversion].
 +
Dette er et gratis program gitt ut under GNU Lisensen(General Public License). Programmet er et versjonskontrollsystem.
 +
Det vil si at det kan holde orden på forskjellige versjoner av datafiler. Når man foranderer på filer som er sjekket inn i subversion, blir de gamle versjonene lagret i databaser.
 +
På denne måten kan man gå tilbake og sammenlikne med tidligere versjoner.
 +
For mer informasjon, les [http://no.wikipedia.org/wiki/Versjonskontrollsystem  wikipedia sine sider om Versjonskontrollsystem].
  
For å kunne jobbe effektivt hjemmefra må du ha A) mulighet til å endre og jobbe med filer på hjemmeområdet ditt hjemmefra (Remote Desktop/PuTTY/xterm) og du må B) ha mulighet til å laste opp og ned filer fra hjemmeområdet ditt på UiO-maskinene til hjemmemaskinen din (WinSCP). Her følger en kort forklaring på hvordan du setter opp programmene dine så du kan sitte hjemme og jobbe.
 
  
===Remote Desktop / Eksternt Skrivebord===
 
Hvis man ønsker å jobbe på filer man har på hjemmeområdet eller vil bruke programmer på universitetets maskiner hjemmefra kan man bruke Windows sin innebygde fjerninnlogging. Det er standard tilbehør i både XP og Vista. For å bruke dette i XP, går du på '''Start->Tilbehør->Kommunikasjon''' eller '''Start->Tilbehør''' og finner ikonet som heter '''Tilkobling til eksternt skrivebord'''. På en engelsk meny ser det ca slik ut:
 
  
[[Bilde:XP_remotedesktop.jpg]]
+
==Komme igang==
 +
Det beste stedet for å lære seg mer om TortoiseSVN er å gå til hjelp menyen. Dette gjør du ved å klikke på høyre musetast inne i en mappe.
 +
Hvis TortoiseSVN er installert, skal det være en egen rad i menyen ved navnet TortoiseSVN. Gå inn her og trykk på Help. Dette vises i bildet under.  
  
 +
[[image:TortoiseSVN_help.png]]
  
På en Vista maskin finner man ikonet når man trykker på start menyen.
 
  
[[Bilde:Vista_remotedesktop.jpg]]
+
==Repository==
 +
Repository på norsk betyr oppbevaringssted. Men vi blir bruke den engelske terminologien gjennom denne guiden.
 +
I de følgende seksjonene vil enkel bruk av programmet forklares. 
 +
=== Opprette ===
 +
Vi skal gå gjennom et enkelt eksempel for å vise hvordan man oppretter en "repository". Først Oppretter du en mappe. Finn et passende sted hvor du oppretter en ny mappe med et passende navn. F.eks. kan den hete "SVNRepository". Deretter høyreklikk på den nye mappen og velg TortoiseSVN → Create Repository here.
  
På Windows 7 finnes ikonet under '''Start->All Programs->Accessories->Remote Desktop Connection''':
+
[[image:TortoiseSVN_repository.png]]
  
[[Bilde:W7_RemoteDesktop.png]]
+
Et "repository" blir da dannet i denne mappen.
 +
Ikke gjør endringer på filene som blir opprettet! Disse filene blir brukt og kontrollert av programmet.
 +
=== Layout ===
 +
Før man importerer data til "repository" kan det være greit å bestemme seg hvordan man vil organisere alle filene. Det er noen anbefalte oppsett som kan gjøre det enklere for deg holde oversikten. Men man kan alltid forandre filstruktur når som helst. Her kan man bruke egen sunn fornuft. Et eksempel som er gitt i guiden er gitt av følgende mapper i "repository":
 +
* Prosjektnavn/trunk - Hovedfiler for utvikling av prosjekt.
 +
* Prosjektnavn/branch - Inneholder "branch"-kopier.
 +
* Prosjektnavn/tag - Inneholder "tag" kopier.
  
Når du har valgt fjerninnloggingen, blir du spurt om hvilken server du skal logge deg på. Du skal inn på '''windows.ifi.uio.no''', slik som vist her:
+
Denne seksjonen er under utvikling November 2010.
  
[[Bilde:login_velgserver.jpg]]
 
  
Når serveren er funnet, blir du spurt om å logge inn («Enter your credentials»). Du skriver inn følgende (pass altså på å ha «uio\» foran UiO-brukernavnet ditt):
+
==Mer info==
* Brukernavn: uio\ditt_brukernavn
+
===Eksterne lenker===
* Passord: Ditt vanlige UiO-passord
+
[http://tortoisesvn.tigris.org/ Offisiell hjemmeside]
  
Deretter vil du bli bedt om å logge inn på nytt. Her kan du bare skrive inn ditt UiO-brukernavn og -passord på vanlig måte.
 
  
===PuTTY===
 
For de som foretrekker Linux men har en windowsmaskin hjemme. PuTTY er et enkelt program som gjør at man kan logge seg på en maskin på universitetet hjemmefra, og få opp noe som tilsvarer et terminalvindu. PuTTY kan brukes til enkel filbehandling, men man kan ikke starte egne programmer. PuTTY kan lastes ned her:
 
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html (velg putty.exe).
 
  
Dette programmet kan kjøres direkte etter nedlastning, og man får opp følgende vindu. Du skal logge deg på '''login.ifi.uio.no''' og porten skal være satt til 22.
+
[[Kategori:Programvare]]
 
+
[[Bilde:Putty1.jpg]]
+
 
+
 
+
Av og til kommer følgende advarsel opp. Det betyr at maskinen du logger deg på ikke har blitt logget på før og informasjonen om den maskinen ikke er lagret som en kjent server. Du kan trykke Ja på denne.
+
 
+
[[Bilde:Putty2.jpg]]
+
 
+
 
+
Til slutt blir du bedt om brukernavn og passord som skrives inn på vanlig måte. Du er nå logget på og kan bruke
+
PuTTY som et vanlig terminalvindu.
+
 
+
[[Bilde:Putty3.jpg]]
+
 
+
 
+
===Xterm===
+
Xterm via X-Win32. Et litt mer avansert alternativ til PuTTY. For de som foretrekker å jobbe fra et terminalvindu, men har windows på hjemmemaskinen, kan man få tilgang til et terminalvindu på hjemmemaskinen ved å bruke programmet X-Win32. I motsetning til PuTTY kan man åpne andre vinduer og kjøre programmer som matlab og emacs fra UiO-maskinene og få vinduet oppe på windowsmaskinen hjemme. Installeringsprosessen er litt lang, men absolutt verdt jobben!
+
 
+
====Enkel nedlasting og installasjon====
+
Den enkleste måten å laste ned X-win32 på er ved bruk av Eksternt Skrivebord/Remote Desktop og WinSCP. Koble deg til via Remote Desktop slik som det er spesifisert over, gå på min datamaskin, inn på P:\ (vanligvis ''''winprog'''') og finn frem til '''P:\site\kommunikasjon\x-win32\'''. Herfra kopierer du mappen med nyeste versjon til hjemmeområdet ditt som er M:\. Når den er kopiert kan du logge deg av Remote Desktop, åpne WinSCP (fremgangsmåte beskrevet nedenfor) og kopiere mappen videre til hjemmemaskinen din. Da er du klar til å installere og sette opp X-Win32. Hvis du fulgte denne fremgangsmåten kan du gå direkte til [[Fjerninnlogging#Xterm-innstillinger|innstillingene]].
+
 
+
====Tilgang til UiO-nettet med VPN====
+
X-win32 koster egentlig penger, men UiO har kjøpt en studentlisens. Det betyr du kan laste det ned og bruke det gratis opp mot UiO. Programmet er av denne grunn bare tilgjengelig for de med tilknytning til UiO og kan bare lastes ned fra maskiner på UiO-nettet. Hjemmemaskiner er som regel ikke inkludert der, og du må opprett en VPN-forbindelse med UiO for å '''logge maskinen din på UiO-nettet'''. Når dette er gjort har du tilgang til å laste ned X-Win32. Det er to måter man kan logge seg på VPN, en enkel og en litt vanskeligere.
+
 
+
=====Lett måte=====
+
 
+
Skriv inn '''www.vpn.uio.no''' i din nettleser. Der kan du logge deg inn og få tilgang til UiO materiale som bare er tilgjengelig på UiO nettverket. Du har også muligheten til å sette opp en VPN-forbindelse gjennom tjenesten.
+
 
+
Velg VPN-client for Windows 7 og Vista fra venstre marg, klikk deretter på Start AnyConnect i hovedvinduet. Godta eventuelle forespørseler om godkjenning av sertifikater. Velg download og følg instruksjonene.
+
 
+
[[Bilde:Vpn_client.jpg]]
+
 
+
=====Vanskelig måte=====
+
 
+
Du kan laste ned VPN her: http://www2.usit.uio.no/it/hjemmekontor/vpn/vpn3000klient.html. Etter intallasjonen får du opp følgende vindu, og du klikker '''New'''.
+
 
+
[[Bilde:Vpn1.jpg]]
+
 
+
 
+
Connection Entry setter du som '''uioonly'''. Description kan være "VPN mot UiO", og Host: skal settes som '''129.240.154.8'''. Under velger du '''Group Authentication''', name er '''uioonly''' og passordet er ''ikke'' ditt eget, men '''merkelapp'''. Til slutt trykker du på fanen '''Transport'''.
+
 
+
[[Bilde:Vpn2.jpg]]
+
 
+
 
+
Fyll inn informasjonen så det passer med følgende bilde, og du kan lagre innstillingene.
+
 
+
[[Bilde:Vpn3.jpg]]
+
 
+
 
+
Du er nå klar til å logge maskinen din på UiO-nettet. Velg '''uioonly''' og trykk '''Connect'''.
+
 
+
[[Bilde:Vpn4.jpg]]
+
 
+
 
+
Du får opp følgende login-vindu, der du bruker vanlig UiO-brukernavn og passord.
+
 
+
[[Bilde:Vpn5.jpg]]
+
 
+
Du får en velkomstmelding, og maskinen din er på UiO-nettet. I tillegg til å kunne laste ned programmer har du også tilgang til f.eks spesielle nettsteder som krever abonnement.
+
 
+
====Nedlastning og Installasjon av X-win32====
+
 
+
For å få tilgang til programvaren til X-win32 må hjemmemaskinen din logges på UiO-nettet med VPN. Er du logget på Windows XP, åpner du nå '''Min datamaskin''', og i '''Verktøy'''-menyen velger du '''Koble til nettverksstasjon...'''.
+
 
+
[[Bilde:Lastnedprog1.jpg]]
+
 
+
Er du derimot logget på Windows Vista eller Windows 7, klikker du på Windows-ikonet nederst til venstre og velger Computer. Da skal det dukke opp et vindu hvor du kan velge '''Map network drive'''.
+
 
+
[[Bilde:Lastnedprog1_win7.png]]
+
 
+
 
+
Du får opp et vindu der du skal velge to ting. Stasjon skal være '''P:''' og Mappen skal være '''\\dist.uio.no\winprog'''.
+
 
+
[[Bilde:Lastnedprog2_win7.png]]
+
 
+
 
+
Når disken lastes inn blir du bedt om å logge deg inn. Brukernavn setter du som '''UIO\brukernavn''' og ditt vanlige passord.
+
 
+
[[Bilde:Lastnedprog3.jpg]]
+
 
+
 
+
Du får nå opp nettverksdisken P: opp i et vindu. For å laste ned X-win32 går du til mappen '''P:\site\kommunikasjon\x-win32\9.5''' og dobbelklikker på '''X-Win32_9.5.msi''' og installerer programmet lokalt på din egen maskin. Du vil bli spurt om en lisensnøkkel, og den finner du hvis du enten høyreklikker på '''uiosetup.cmd''', velger rediger og finner ''serial'', eller bruke lisensen fra filen '''lisens129240.txt''' i samme mappe.
+
 
+
 
+
[[Bilde:Lastnedprog4.jpg]]
+
 
+
 
+
====Xterm-innstillinger====
+
 
+
Etter installasjon åpner du X-win32 og får opp hovedvinduet. På høyresiden, under '''Ny sesjon''' velger du '''Manuell'''.
+
 
+
[[Bilde:Xwin1.jpg]]
+
 
+
 
+
Du blir spurt om Korreksjonsmetode, og velger '''ssh''' og deretter '''Neste'''.
+
 
+
[[Bilde:Xwin2.jpg]]
+
 
+
 
+
Sesjonsnavnet er valgfritt, men verten skal være '''login.ifi.uio.no''', porten skal være '''22''', du skal selvfølgelig logge på med ditt eget brukernavn, og kommandoen settes til '''xterm -ls'''. Av sikkerhetsgrunner skal man ikke lagre passordet sitt i programmet.
+
 
+
[[Bilde:Xwin3.jpg]]
+
 
+
 
+
Når sesjonen er lagret ligger den godt bortgjemt i en mappe. Hvis du vil ha snarvei på skrivebordet kan du gå til '''C:\Users\BRUKER\AppData\Roaming\StarNet\X-Win32\Sessions'''-mappen (Bytt ut BRUKER med ditt brukernavn), høyreklikke på den nye sesjonen din, velge Send til og Skrivebord (lag snarvei). Du kan da åpne xterm-sesjonen din ved å klikke på det nye ikonet på skrivebordet.
+
 
+
[[Bilde:Xwin4.jpg]]
+
 
+
 
+
Hvis denne dialogen dukker opp, velg ''Accept''.
+
 
+
[[Bilde:Xwin4_1.jpg]]
+
 
+
 
+
Når du starter opp sesjonen får du opp innloggingsvindu der du skriver inn passordet ditt.
+
 
+
[[Bilde:Xwin5.jpg]]
+
 
+
 
+
Til slutt får du opp xterm-vinduet og du er klar til å jobbe!
+
 
+
[[Bilde:Xwin6.jpg]]
+
 
+
 
+
===WinSCP===
+
Et program som gjør at man kan laste opp/laste ned filer fra sitt eget hjemmeområde. Et veldig viktig program om man ønsker å fordele arbeid på hjemmemaskin og en av UiO sine terminaler. WinSCP er allerede installert på UiOs maskiner, men hvis du vil installere den på din hjemmemaskin kan programmet lastes ned gratis her:
+
http://winscp.net/eng/download.php#download2 (Det anbefales man styrer unna beta-versjonene og bruker en mer stabil og eldre versjon). Du velger den første linken som heter '''Installation Package'''. Får du et tilbud om '''Uniblue RegisterBooster 2010''' under installasjon, velg '''Do not install'''
+
 
+
Ved oppstart får man opp følgende vindu. Vi går gjennom hvordan man lager en egen såkalt sesjon for WinSCP. Velg Stored sessions under Sessions i venstre marg. Klikk deretter på '''New''' på høyre side av vinduet.
+
 
+
[[Bilde:Winscp1.jpg]]
+
 
+
 
+
Du fyller ut Host Name som skal være '''hjemme.uio.no''' og påser at porten er satt til 22. Du fyller inn brukernavnet ditt, men la passordet stå tomt! Av sikkerhetsmessige grunner burde man ikke lagre passordet i programmer på denne måten. Du kan i stedet skrive det inn hver gang du logger deg på. Fil-protokollen være satt til SFTP (secure file transfer protocol). Til slutt lagrer du denne informasjonen. Vinduet ditt skal se ca sånn ut:
+
 
+
[[Bilde:Winscp2.jpg]]
+
 
+
 
+
Etter du har lagret sesjonen, dukker den opp i WinSCP under Stored sessions. Da slipper man å skrive inn alt vi nettopp gjorde hver eneste gang. Du velger brukernavn@hjemme.uio.no og kan logge deg på.
+
 
+
[[Bilde:Winscp3.jpg]]
+
 
+
Hvis dialogen under dukker opp, så velger du bare '''Yes'''
+
 
+
[[Bilde:Winscp3_1.JPG]]
+
 
+
 
+
Siden passordet ditt ikke er lagret i sesjonen, blir du bedt om å skrive det inn nå.
+
 
+
[[Bilde:Winscp4.jpg]]
+
 
+
 
+
Du er nå logget inn på hjemmeområdet ditt, og kan laste opp og ned filene du har liggende der. På venstresiden på bildet under er filene du har hjemme, og til høyre er filene som ligger på hjemmeområdet ditt. Du kan også bruke vanlig "dra, slipp og kopier" med musen.
+
 
+
[[Bilde:Winscp5.jpg]]
+
 
+
 
+
 
+
==Hjemmemaskin: Linux==
+
===SSH===
+
Du kan fjerninnlogge deg med en enkel kommando. I terminalvinduet skriver du følgende:
+
~$ ssh -Y brukernavn@login.ifi.uio.no
+
Du blir deretter spurt om passord. NB det ser kanskje ikke ut som om du skriver noe, men det er bare antall tegn på passordet som skjules av sikkerhetsgrunner. Etter godkjenning av passordet er du pålogget UiO-maskinen, med mindre du har fått beskjed om at passordet ikke gikk gjennom.
+
 
+
Hvis du istedet vil bruke windows, se [[Remote desktop linux]]
+
 
+
==Hjemmemaskin: Mac==
+
For fjerninnlogging til UiO-maskin fra Mac, trenger du [http://www.apple.com/downloads/macosx/apple/macosx_updates/x11update2006113.html programmet X11]. Etter nedlasting og installasjon har du fått et lokalt terminalvindu. For å logge deg inn på en UiO-maskin, åpner du X11 og skriver inn følgende kommando:
+
~$ ssh -X brukernavn@login.ifi.uio.no
+
Du blir deretter spurt om passord. NB det ser kanskje ikke ut som om du skriver noe, men det er bare antall tegn på passordet som skjules av sikkerhetsgrunner. Etter godkjenning av passordet er du pålogget UiO-maskinen, med mindre du har fått beskjed om at passordet ikke gikk gjennom.
+
 
+
 
+
==UiO: SSH==
+
 
+
SSH (Secure shell) er både et dataprogram og en nettverksprotokoll som brukes for å få tilgang til en kommandolinje (shell) på en annen datamaskin. SSH skiller seg fra andre lignende programmer (f.eks: rsh, telnet, og rlogin) ved at all trafikk mellom SSH-klient og server blir kryptert. Dette gjør det vanskeligere for uvedkommende å få tilgang til sensitiv informasjon som f.eks. passordet ditt. SSH finnes både på Windows-maskinene og på Unix/Linux-maskinene. I tillegg har UIO en applet-versjon av SSH på nettet, denne kan du finne på [http://ssh.uio.no ssh.uio.no] SCP er en underprotokoll av SSH og brukes til filoverføring mellom datamaskiner.
+
 
+
 
+
===Fra windows===
+
For å benytte seg av SSH på Windowsmaskinene ved termstuene finnes det flere muligheter.
+
 
+
====Xterm====
+
Dersom du ønsker rask tilgang til en Linuxterminal, er Xterm et fint alternativ. Dette programmet brukes på følgende måte:
+
 
+
 
+
1. Klikk på ikonet merket "xterm" på skrivebordet
+
 
+
2. Fyll inn brukernavn i vinduet som dukker opp:
+
 
+
[[Bilde:xtermpass.jpg|passordvindu i xwin-32]]
+
 
+
 
+
3. Fyll inn passord i vinduet som dukker opp:
+
 
+
[[Bilde:xtermpass2.jpg|passordvindu i xwin-32]]
+
   
+
 
+
4. Du får deretter opp terminalvinduet under og kan dermed fortsette som om du skulle være logget inn på en linuxmaskin. Hvis du starter programmer som normalt kjøres i vinduer vil disse bli åpnet i egne vinduer på skrivebordet.
+
 
+
[[Bilde:xterm.jpg|terminalvindu i xterm]]
+
 
+
 
+
====SSH - Secure Shell (Programmet)====
+
Alle Windowsmaskinene på termstuene skal ha et program som heter SSH - Secure Shell installert. Under følger en beskrivelse av hvordan man kan koble seg opp til en Linux maskin ved hjelp av dette programmet.
+
 
+
1. Start programmet SSH Secure Shell som finnes på følgende plassering: Start -> All Programs -> SSH Secure Shell -> Secure Shell Client:
+
 
+
 
+
[[Bilde:start_meny1-1.jpg|Plassering av SSH i start-menyen]]
+
 
+
 
+
 
+
2. Klikk på Quick Connect knappen øverst til venstre, (se bildet under):
+
 
+
 
+
[[Bilde:SSH1.jpg|Åpningsvinduet til SSH-programmet]]
+
 
+
 
+
3. Fyll ut vinduet som dukker opp (se bildet under):
+
 
+
* Host name: Navnet på datamaskinen du skal koble til, f. eks. klodrik.uio.no eller login.ifi.uio.no
+
* User name: Brukernavnet ditt
+
* Port Number: 22 (Standard port for SSH er 22)
+
* Authentication Method: Password  
+
* Klikk "Connect" knappen.
+
 
+
 
+
[[Bilde:SSH2.jpg|quick-connect-vindu i SSH-programmet]]
+
 
+
 
+
4. Dersom du får opp en dialogboks som den på bildet under, kan du bare klikke "Yes".
+
 
+
[[Bilde:Host-ID.jpg|Host-identifikasjon-dialogboks]]
+
 
+
 
+
5. Skriv inn passordet:
+
 
+
 
+
[[Bilde:SSH3.jpg|Passordvindu i SSH-programmet]]
+
 
+
 
+
6. Har du gjort alt riktig så langt vil du nå være innlogget på den andre maskinen, og kan bruke terminalen slik som vanlig (se bildet under):
+
 
+
[[Bilde:SSH4.jpg|terminal klar til bruk]]
+
 
+
===Fra linux===
+
 
+
For å starte ssh på Linux-maskinene bruker du terminalvinduet, og skriver rett og slett ssh <maskinnavn>, f.eks (det du skal skrive står med uthevet skrift, husk at det ikke kommer noe opp når du skriver passordet ditt):
+
 
+
erikbra@gadriel ~ $ '''ssh linux'''
+
erikbra@leia's password:
+
Last login: Wed Jan 24 10:54:21 2001 from gadriel.uio.no
+
erikbra@leia ~ $
+
 
+
Vips, så befinner du deg på en annen maskin. På denne maskinen kan du gjøre akkurat det du kunne gjøre om du satt rett foran den. Vær litt forsiktig med å starte store programmer, ihvertfall fra andre linux-bokser, da dette går veldig tregt, både for deg og for den som eventuelt sitter på den maskina du har logget deg inn på.
+
 
+
OBS! Fjerninnlogging til linux-maskinene på termstuene er ikke tillatt, bruk istedenfor login.ifi.uio.no.
+
 
+
 
+
====SCP====
+
 
+
SCP er et filoverføringsprogram som tar i bruk SSH protokollen. Programmet gir brukere muligheten til å overføre filer mellom datamaskiner på en trygg måte. Det kan for eksempel brukes til å kopiere filer fra hjemmeområdet ditt ved UIO til datamaskinen du har hjemme, eller omvendt. For å bruke scp skriver man enkelt og greit scp etterfulgt av navnet på maskinen man skal koble til samt katalog/fil man skal kopiere. Maskinnavn og katalog/fil-navn separeres med et kolon. SCP kommandoen tar de fleste argumentene som cp-kommandoen, for mer informasjon kan man skrive man scp i terminalen. Under følger et eksempel på scp i bruk (det du skal skrive står med uthevet skrift):
+
 
+
erikbra@sikiel ~ $ '''scp login.ifi:www_docs/index.php3'''
+
warning: Executing scp1 compatibility.
+
index.php3 | 1 KB | 1.9 kB/s | ETA: 00:00:00 | 100%
+
erikbra@sikiel ~ $
+
 
+
====Lagre passord====
+
 
+
Når man har brukt SSH noen ganger, blir man ufattelig lei av å taste inn passordet hver gang man skal koble seg på en annen maskin. På unix-varianten av ssh finnes det et verktøy som hjelper deg slik at du slipper dette. Det heter ssh-keygen, og finnes kun på maskiner som driftes av ifi. Derfor må du logge deg inn på login.ifi.uio.no og kjøre programmet derfra eller bruke en av linux-maskinene på termstuene. Som standard blir du bedt om å skrive inn passordet hver gang du bruker ssh til en annen maskin. For å unngå dette kan man lage et nøkkelpar (en privat og en offentlig nøkkel), som brukes til å identifisere deg istedenfor passordet.
+
 
+
ingarv@mursten ~ $ '''/usr/bin/ssh-keygen -t dsa'''
+
Trykk enter tre ganger:
+
Generating public/private dsa key pair.
+
Enter file in which to save the key (/ifi/fenris/h10/ingarv/.ssh/id_dsa):
+
Enter passphrase (empty for no passphrase):
+
Enter same passphrase again:
+
Your identification has been saved in /ifi/fenris/h10/ingarv/.ssh/id_dsa.
+
Your public key has been saved in /ifi/fenris/h10/ingarv/.ssh/id_dsa.pub.
+
 
+
Du skal altså bare godta standardverdiene, og ikke oppgi noe passord for passphrase; noe av poenget med å slippe å oppgi passordet forsvinner når du må oppgi et passord for å slippe å oppgi passordet. Det neste du må gjøre er å kopier din offentlige nøkkel til filen ~/.ssh/authorized_keys.
+
 
+
ingarv@musten ~ $ '''cat .ssh/id_dsa.pub > .ssh/authorized_keys'''
+
 
+
Husk at for at dette skal fungere må filrettighetene til ~/.ssh/id_dsa som inneholder din private nøkkel være satt så ingen andre enn deg har adgang til filen. Nå skulle du være klar til å logge på en annen maskin uten å skrive inn passordet. Første gang du logger inn på en ny maskin, må du svare yes på at du vil logge på den:
+
 
+
ingarv@mursten ~ $ '''ssh login.ifi.uio.no'''
+
The authenticity of host 'login.ifi.uio.no (129.240.65.193)' can't be established.
+
RSA key fingerprint is 76:94:8c:87:73:32:6e:73:9d:bf:bf:8f:74:6a:01:db.
+
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? '''yes'''
+
Warning: Permanently added 'login.ifi.uio.no' (RSA) to the list of known hosts.
+
Last login: Mon May 14 15:17:29 2007 from ...
+
 
+
Det skulle være det hele. Når du neste gang skal logge på en maskin, slipper du å oppgi passord, og
+
livet er herlig:
+
 
+
ingarv@mursten ~ $ '''ssh login.ifi.uio.no'''
+
Last login: Mon May 14 18:03:13 2007 from mursten.ifi.uio.no
+
ingarv@kaksi ~ $
+
 
+
 
+
===SSH fra web===
+
 
+
Når du f.eks er i utlandet på ferie, eller befinner deg et annet sted i verden enn på UiO, er SSH et bra alternativ hvis du vil bruke mailkontoen din på UiO. Du kan da bruke Java-versjonen av SSH, som du kan starte fra http://ssh.uio.no . Du kan velge mellom 3 forskjellige versjoner av klienten. Framgangsmåten er ca. den samme uansett hvilken du velger. Hvis du trykker på Mindterm da får du opp et bilde som under:
+
 
+
[[Bilde:mindterm1.jpg|Sertifikat]]
+
 
+
Denne må du godkjenne (''Run'') for å kunne kjøre Mindterm.
+
 
+
[[Bilde:mindterm2.jpg|Åpningsvindu]]
+
 
+
Trykk på Enter der hvor det står "SSH-server: ssh.uio.no", skriv inn brukernavn og passord, og bekreft så ved å trykke Enter knappen igjen:
+
 
+
[[Bilde:MindTerm3.jpg|Innlogging med mindtermklienten]]
+
 
+
 
+
'''NB! Hvis det kommer dialoger underveis angående lagring og oppretting av nye mapper, velg ja.'''
+
 
+
 
+
Du har nå en fullt fungerende versjon av SSH oppe og går, bortsett fra at du ikke kan starte grafiske applikasjoner som krever en X-server (f.eks netscape, gimp osv.). Dette vil du ikke gjøre allikevel, da de er litt for store til å kjøre over nett fra en liten Internett-kafé på Pee-Pee Island.
+
[[Category:Internett]]
+
 
[[Category:Windows]]
 
[[Category:Windows]]
[[Category:Linux]]
 
[[Category:Bærbar]]
 

Revisjonen fra 25. nov 2010 kl. 19:39

TortoiseSVN er en Windows Shell Extension for Subversion. Dette er et gratis program gitt ut under GNU Lisensen(General Public License). Programmet er et versjonskontrollsystem. Det vil si at det kan holde orden på forskjellige versjoner av datafiler. Når man foranderer på filer som er sjekket inn i subversion, blir de gamle versjonene lagret i databaser. På denne måten kan man gå tilbake og sammenlikne med tidligere versjoner. For mer informasjon, les wikipedia sine sider om Versjonskontrollsystem.


Innhold

Komme igang

Det beste stedet for å lære seg mer om TortoiseSVN er å gå til hjelp menyen. Dette gjør du ved å klikke på høyre musetast inne i en mappe. Hvis TortoiseSVN er installert, skal det være en egen rad i menyen ved navnet TortoiseSVN. Gå inn her og trykk på Help. Dette vises i bildet under.

TortoiseSVN help.png


Repository

Repository på norsk betyr oppbevaringssted. Men vi blir bruke den engelske terminologien gjennom denne guiden. I de følgende seksjonene vil enkel bruk av programmet forklares.

Opprette

Vi skal gå gjennom et enkelt eksempel for å vise hvordan man oppretter en "repository". Først Oppretter du en mappe. Finn et passende sted hvor du oppretter en ny mappe med et passende navn. F.eks. kan den hete "SVNRepository". Deretter høyreklikk på den nye mappen og velg TortoiseSVN → Create Repository here.

TortoiseSVN repository.png

Et "repository" blir da dannet i denne mappen. Ikke gjør endringer på filene som blir opprettet! Disse filene blir brukt og kontrollert av programmet.

Layout

Før man importerer data til "repository" kan det være greit å bestemme seg hvordan man vil organisere alle filene. Det er noen anbefalte oppsett som kan gjøre det enklere for deg holde oversikten. Men man kan alltid forandre filstruktur når som helst. Her kan man bruke egen sunn fornuft. Et eksempel som er gitt i guiden er gitt av følgende mapper i "repository":

  • Prosjektnavn/trunk - Hovedfiler for utvikling av prosjekt.
  • Prosjektnavn/branch - Inneholder "branch"-kopier.
  • Prosjektnavn/tag - Inneholder "tag" kopier.

Denne seksjonen er under utvikling November 2010.


Mer info

Eksterne lenker

Offisiell hjemmeside

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy