Man

Fra TermvaktWiki
Gå til: navigasjon, søk


man-funksjonen i linux gir deg tilgang på bruksanvisningen til innebygde linux-funksjoner, samt mange av de andre programmene som ligger installert. Den kan også brukes til å få opp informasjon om andre ting - da særlig c-funksjoner.

Innhold

Bruk

Skjermbilde av manualsiden til man

I et terminalvindu: skriv man etterfulgt av navnet på funksjonen eller programmet du ønsker å få bruksanvisningen til. Med standardoppsett vil du da få opp en manual-side som du kan bla gjennom ved hjelp av piltastene og/eller Page Up/Down. Når du har lest nok avslutter du med å trykke q.

Du søker i en man-side ved å skrive /søkeord. For å hoppe til neste treff trykker du på n.

man vil bruke programmet less til å vise manualsider i standardoppsettet. For å vite mer om hvordan en bruker less kan du skrive man less i et terminalvindu, eller trykke h i en man-side.

Typisk anatomi av manualside

De fleste sider du får opp når du bruker man er bygd opp etter følgende mal:

  • Name: Navnet på funksjonene denne man-siden gjelder for. Enkelte funksjoner er ganske like, og deler dermed side i bruksanvisningen.
  • Synopsis: Denne angir hva slags parametere du må oppgi i tillegg til kommandonavnet. Merk at hakeparenteser angir at parameteren er valgfri.
  • Description: En mer grundig beskrivelse av programmet/kommandoen. Blant annet vil det her vanligvis være en liste over hvilke parametere du kan angi og hva de forskjellige parametrene gjør.
  • See Also: En oversikt over kommandoer som kan være av interesse da de har med den gitte kommandoen å gjøre. Det skal også finnes man-sider for disse kommandoene. Om det er oppgitt et tall etter angir det i hvilken seksjon av manualen denne informasjonen ligger. Dette tallet skrives da mellom man og navnet på den aktuelle kommandoen.

Hvis du leter etter man-filen for et program, og man funksjon ikke gir den informasjonen du er ute etter, er det mulig at det er flere programmer med like eller lignende navn. I såfall må du lete et annet sted i manualen. Manualen er delt opp i åtte deler, kalt 'seksjoner'. De åtte seksjonene er:

Nummer Seksjon
1 Kommandoer som er tilgjengelige for brukere
2 Unix- og C-systemkall
3 C-bibliotekrutiner for C-programmer
4 Spesielle filnavn
5 Filformater og konvensjoner for filer som brukes av Unix
6 Spill
7 Tekstbehandlingspakker
8 Systemadministrasjon, kommandoer og prosedyrer

Eksempelvis vil man 1 man gi ut den vanlige manualen til man-funksjonen, mens man 7 man gir deg manualen til en makropakke som lager man-filer. Man uten tall vil gi samme utputt som man 1 funksjon, og i de fleste tilfeller vil du finne informasjonen du trenger i den første seksjonen.

Skrive ut en man

Hvis du av en aller annen grunn skulle ønske å skrive ut en man-side, kan du bruke kommandoen print slik: print -man funksjon

Avansert bruk

man kan også brukes til mer avanserte oppgaver. Bruk man man for å få mer informasjon om disse. Miljøvariabelen MANPATH forteller systemet hvor manualer finnes. Dersom man legger til baner i PATH-miljøvariabelen, er det også mulig at man bør legge til tilsvarene manual-mapper i MANPATH.

I standanrdoppsettet vil programmet less brukes til å vise manualsider. Dette kan endres med miljøvariabelen MANPAGER.

Se også

  • Terminal - Mer informasjon om bruk av terminalkommandoer
  • Filbehandling i Linux - Noen av de mest brukte interne kommandoene i linux, mer pedagogisk beskrevet

Eksterne lenker

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Kategorier
Programvare
Andre
Translate
Verktøy